Белорусская литература

Название : Канспекты ўрокаў дадатковага чытання 5 клас

Описание : У вучэбна-метадычным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны матэрыял па правядзенні ўрокаў дадатковага чытання ў 5 класе. Настаўнікам прапануюцца тэмы, прыкладнае планаванне, метадычныя рэкамендацыі, распрацаваныя канспекты і нестандартныя формы правядзення заняткаў па рэалізацыі прынцыпаў літаратурнага навучання ў класе на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі. У дадатку змешчаны невялікія па аб’ёме мастацкія творы, якія рэкамендуюцца вучэбнай праграмай па беларускай літаратуры для 5 класа. Кніга адрасуецца настаўнікам.

Автор:М. В. Жуковіч

Класс:5

ISBN: 978-985-597-576-3

Формат:60 х 84 1 / 16

Канспекты ўрокаў дадатковага чытання : 5-ты клас : вучэбна- метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / М. В. Жуковіч. – Мінск : Сэр-Віт, 2022. – 96 с. : іл. – (Майстэрня настаўніка).

Ознакомиться с содержанием