Беларуская литература

Название : Беларуская літаратура. 9 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

Описание :

Беларуская літаратура : 9-ты клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І. А. Пінголь. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 44 с. : іл. – (Кампетэнтнасны падыход).

Автор:І. А. Пінголь

Класс:9

ISBN: 978-985-597-356-1

Формат:60?84 1/16

Прапанаваныя ў дапаможніку дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

распрацаваны на аснове кампетэнтнаснага падыходу. Мэта заданняў – садзейнічаць фарміраванню прадметных, метапрадметных і асобасных кампетэнцый. Заданні могуць быць выкарыстаны для арганізацыі індывідуальнай, парнай і групавой работы вучняў як непасрэдна на ўроку, так і на іншых занятках.

Адрасуецца настаўнікам.

Ознакомиться с содержанием