Беларуская литература

Название : Беларуская літаратура. 8 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

Описание :

Беларуская літаратура : 8-мы клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І. А. Пінголь. – Мінск : Сэр-Віт, 2019. – 40 с. : іл. – (Кам-

петэнтнасны падыход).

Автор:І. А. Пінголь

Класс:8

ISBN: 978-985-597-212-0

Формат:60?84 1/16

Прапанаваныя ў дапаможніку дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

распрацаваны на аснове кампетэнтнаснага падыходу. Мэта заданняў – садзейнічаць фарміраванню прадметных, метапрадметных і асобасных кампетэнцый.

Заданні могуць быць выкарыстаны для арганізацыі індывідуальнай, парнай і групавой работы вучняў як непасрэдна на ўроку, так і на іншых занятках.

Адрасуецца настаўнікам.

Ознакомиться с содержанием