Беларуская литература

Название : Беларуская літаратура. 7 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы.

Описание :

Беларуская літаратура : 7-мы клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Т. У. Логінава. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 108 с. : іл. – (Кампетэнтнасны падыход).

Автор:Т. У. Логінава

Класс:7

ISBN: 978-985-597-291-5

Формат:60?84 1/16

Прапанаваныя ў дапаможніку дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы распрацаваны на аснове кампетэнтнаснага падыходу. Мэта заданняў – садзейнічаць фарміраванню вучэбна-пазнавальных, інфармацыйных, прадметных, метапрадметных і асобасных кампетэнцый навучэнцаў.

Адрасуецца настаўнікам.

Ознакомиться с содержанием